​El eftersyn

El-eftersyn

Et el-eftersyn sikrer, at både sælger og køber kommer godt videre efter en bolighandel. Når en autoriseret EL-INSTALLATØR har gennemgået boligens installationer, får både køber og sælger vished for boligens tilstand og hvilke forhold, der eventuelt skal udbedres. Med eleftersynsordningen ved begge parter, at de har handlet en elsikker bolig. Formålet med ordningen er desuden at frigøre sælger for sit 10-årige fejl- og mangelansvar, der er bestemt i forældelsesloven. Dette sker, når sælger fremlægger en tilstandsrapport, en eleftersynsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring for køber. Sælger betaler for rapporter, mens udgiften til den eventuelle ejerskifteforsikring deles mellem de to parter.​

EL-eftersyn hvad er det?

Gennemgangen af boligens elinstallationer, i forbindelse med et el-eftersyn, skal være visuel og skal ske stikprøvevis med brug af egnede tekniske hjælpemidler, men uden destruktive indgreb i boligen med mindre andet aftales. Et el-eftersyn er en gennemgang af boligens elinstallationer og omfatter kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Når din EL-fagmand er medlem af TEKNIQ

Når et el-eftersyn udføres af et TEKNIQ-medlem, kan både sælger og køber vide sig sikker på, at det er en erfaren fagspecialist, der foretager eleftersynet, ligesom sælger med det samme kan få et overslag eller et skøn over, hvad det vil koste at udbedre eventuelle mangler. Efter et el-eftersyn vil den autoriserede el-installatør også selv kunne udføre selve arbejdet, og dermed kan bolighandlen komme hurtigt videre. Når nøglerne skifter hænder, kan begge parter derfor være trygge ved, at boligen er elsikker og dermed ikke indeholder ulovlige elinstallationer, der kan forårsage brand eller stødskader på personer.​

Et el-eftersyn indeholder ikke:

Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.​

  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.​
  • El-installationer uden for selve bygningen.​
  • Hårde hvidevarer.​
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.​
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.

Akut brug for AKUT hjælp?​

Kontakt vores døgntelefon: 88 44 81 20

Trekantens El Teknik
Hjortsvangen 22
7323 Give
Telefon: 88 44 81 80

Trekantens El Teknik

Elmelunden 103

7190 Billund

Telefon: 88 44 81 83

Trekantens El Teknik
Karetmagervej 19F
​7100 Vejle
Telefon: 88 44 81 82

Firma

Trekantens El Teknik ApS

​​CVR: 39494647

Kontakt​

Telefon: 88 44 81 80

E-mail: jesper@t-elteknik.dk

Adresse​

Hjortsvangen 22

7323 Give